ERASMUS +, KA1 – Educație Școlară contract numărul – 2018-1-RO01-KA101-048028

slider main
logo caruselOutdoors as a field for improved learning

Atena, Grecia, 25-30.03.2019.

Participanţi:

1. Ionescu Dănuţ Paul – Profesor titular Inginer Mecanic, Director Adjunct;
2. Porumbelu Gabriela – Profesor Titular TIC, Responsabil Comisie Perfecţionare, Membru Comisia Diriginţilor;

Cursul are loc în Atena, Grecia şi se adresează profesorilor care vor să facă față provocărilor din clasa secolului 21, prin realizarea unui mediu educațional  activ și deschis, cu nivel scăzut de stres, care să răspundă nevoilor individuale și ale comunității.

Organizator curs: Aeiforum ( A-i-foum ), Pireu, Grecia.

Obiective:

– pregătirea cadrelor didactice pentru introducerea și integrarea educației în aer liber în curriculum-ul școlii, oferind, în același timp, o experiență de învățare în medii speciale și medii în aer liber;
– examinarea relației dintre educația în aer liber şi educaţia formală, educația ecologică și durabilitatea, precum și cerințele speciale pentru predarea acestora în școli;
– obținerea de cunoștințe și metode pentru predarea unor discipline în mediul înconjurător care vor avea ca efect asupra elevilor creșterea motivației pentru învățare și îmbunătățirea rezultatelor școlare;
– diversificarea strategiilor didactice privind educația pentru sănătate și educația în mediul înconjurător;
– abordare interdisciplinară a educației în mediul înconjurător prin valorificarea potențialului mediului natural din imediata apropiere a școlii și nu numai;

Acest site este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul programului de mobilități

ERASMUS+

2018-1-RO01-KA101-048028. Conținutul acestui site reprezintă responsabilitatea exclusivă a beneficiarului, iar AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.