ERASMUS +, KA1 – Educație Școlară contract numărul – 2018-1-RO01-KA101-048028

slider main
logo caruselNon-Formal Education at School. Methods and Tools to Empower Students Key Competences, Participation and Learning

Madrid, Spania,  12-16.11.2018.

Participanţi:

1. Greavu Adina Mihaela – Director, Profesor titular Inginer mecanic.
2. Amza Lucia – Profesor titular Educaţie fizică, Responsabil Comisia de prevenire a violenţei, membru CEAC.

Cursul are loc în Madrid, Spania, în perioada  12-16.11.2018 şi se adresează profesorilor care vor să înţeleagă dinamica grupurilor de elevi, principiile educaţiei non-formale şi modul în care aceasta poate fi integrată eficient în procesul de predare-învăţare-evaluare.

Organizator: Enjoy Italy di Alessandro Gariano.

Obiective:

Dezvoltarea unor noi competente în domeniul educaţiei nonformale;
Dobândirea de abilităţi şi tehnici pentru derularea unor activităţi educative nonformale, care să sustină integrarea elevilor în colectivul clasei şi în activităţile şcolare şi extraşcolare;
Identificarea de strategii şi bune practici în domeniul educaţiei nonformale, aplicabile în şcoala noastră.

Rezultate:

– cele 8 competente cheie pentru secolul 21;
– învăţarea prin cooperare, învăţarea mixtă : trăsături, valori  şi bune practici;
– multimedia, TIC şi instrumente web pentru învăţarea non-formală;
– metode  şi instrumente educaţionale non-formale;
– ateliere practice de metode şi instrumente non-formale în aer liber  şi de interior care acoperă diferite teme  şi care încurajează mai multe competenţe:teatru, povestiri şi video-filme, jocuri de rol, simulare şi jocuri de echipă;

Acest site este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul programului de mobilități

ERASMUS+

2018-1-RO01-KA101-048028. Conținutul acestui site reprezintă responsabilitatea exclusivă a beneficiarului, iar AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.