ERASMUS +, KA1 – Educație Școlară contract numărul – 2018-1-RO01-KA101-048028

slider main
logo caruselInclusion Starts with I – Learning to live together

Sevilla, Spania, 26.11-1.12.2018.

Participanţi:

1. Cojocaru Cornelia Andreea – Profesor titular Limba şi literatura română, responsabil Comisia de proiecte europene, membru in Consiliul de Administratie.
2. Constantin Daniela Gabriela – Profesor titular Fizică, responsabil Comisie Încadrare, membru Comisia Diriginţilor.

Cursul are loc în Sevillia, Spania, în perioada 26.11-1.12.2018 şi se adresează profesorilor care vor să înţeleagă dinamica grupurilor de elevi, problemele de includere în clasele multiculturale şi modul în care acestea afectează managementul clasei. Tensiunile, alianțele și luptele relaționale între elevi pot interfera cu învățarea și pot crea un mediu școlar nefavorabil.

Organizator: New Horizons Malta.

Obiective:

– rezolvarea problemelor de includere în clasele multiculturale;
– initierea profesorilor in activitati desfasurate in afara scolii si incluzive, care sa completeze procesul educativ traditional şi să susţină interesul elevilor.
– înțelegererea clară a excluziunii și incluziunii;
 – dezvoltarea şi aplicarea, în mod corespunzător, a cunoștințelor, abilităților şi atitudinilor relevante pentru educația incluzivă și contextele în care aceasta are loc;
 – dezvoltarea de noi competențe specifice privind incluziunea socială;
– creşterea motivaţiei şi a interesului pentru lucrul cu elevii defavorizați;
– familiarizarea cu noi activități și tehnici de educație non-formală pentru a integra mai bine toți elevii în sală de clasă;
– utilizarea de noi instrumente de mediere şi negociere în lupta împotriva excluziunii persoanelor cu şanse reduse.

Rezultate:

– rezolvarea problemelor de includere în clasele multiculturale;
– înțelegerea clară a excluderii și incluziunii;
– dezvoltarea și aplicarea adecvată a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor relevante pentru educația incluzivă și contextele în care are loc;
– învățarea unor noi instrumente și metode de lucru pentru incluziunea socială pentru a educa eficient toți elevii;
– învățarea noilor activități și tehnici de educație non-formală pentru o mai bună integrare a tuturor elevilor în clasă;
– noi instrumente de mediere și de negociere în lupta împotriva excluziunii persoanelor cu șanse reduse;

Acest site este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul programului de mobilități

ERASMUS+

2018-1-RO01-KA101-048028. Conținutul acestui site reprezintă responsabilitatea exclusivă a beneficiarului, iar AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.