ERASMUS +, KA1 – Educație Școlară contract numărul – 2018-1-RO01-KA101-048028

slider main
logo caruselFacing Behavioral Problems – Indiscipline, Racism and Bullying in the classroom

Limassol, Cipru, 16-21.03.2019

Participanţi:

1. Grămescu Diana – Profesor titulat Inginer Mecanic – Responsabil Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii;
2. Jiduc Gabriel – Profesor titular Inginer Mecanic – Membru Consiliu de Administraţie, Comisia Diriginţilor;

Cursul are loc în Limassol, Cipru, în perioada 16-21,03,2019 şi se adresează profesorilor care doresc să combată problemele de comportament precum indisciplina, rasismul și bullyingul, ce influențează școala, întrerup predarea, distrag atenția studenților și afectează procesul de predare-învăţare-evaluare.

Organizator curs: F.G.G. EDUCULTURE Center of Education.

Obiective:

– organizarea comunității școlare; promovarea democrației, egalității și diversității;
– cunoasterea factorilor care genereaza bullyingul si aplicarea de metode, tehnici de prevenire a bullyingului, prin care să se limiteze acest fenomen în şcoală;
– abilități pentru intervenții de urgență în cazurile de bullying;
– obținerea unor  idei, practici, rutine și politici de predare, care pot controla incidentele de zi cu zi;
– planificarea de activități, proiecte și programe anti-rasiste și anti-bullying.

Acest site este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul programului de mobilități

ERASMUS+

2018-1-RO01-KA101-048028. Conținutul acestui site reprezintă responsabilitatea exclusivă a beneficiarului, iar AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.