ERASMUS +, KA1 – Educație Școlară contract numărul – 2018-1-RO01-KA101-048028

slider main
logo caruselApproaching Multicultural Issues and Mixed Ability Classes

Praga, Cehia, 10-14.12.2018.

Participanţi:

1. Boghiu Mihaela – Profesor titular Limba şi literature română, Responsabil arie curriculară: Limbă şi comunicare, membru în Comisia Diriginţilor.
2. Cîţu Tudoriţa – Profesor titular Matematică, membru în Comisia Diriginţilor.

Cursul are loc în Praga, Cehia, în perioada 10-14.12.2018 şi se adresează profesorilor care vor să facă față provocărilor din clasa secolului 21, prin realizarea unui mediu educațional incluziv, activ și deschis, cu nivel scăzut de stres, care să răspundă nevoilor individuale și ale comunității.

Organizator: ITC – International TEFL Certificate s.r.o.

Obiective:

-familiarizarea cu strategii de integrare a elevilor proveniti din medii defavorizate,care sa asigure integrarea acestor copii in colectivul clasei/scolii;
– introducerea de strategii europene pentru promovarea unui climat scolar deschis, pozitiv, de integrare şi sustinere a tuturor elevilor;
– utilizarea şi introducerea în cadrul orelor a metodelor nonformale şi de iniţiere a activităţilor în afara şcolii.

Rezultate:

– tehnici pentru a lucra cu  clase eterogene și mixte, pentru a face față diversității elevilor, pentru a sprijini includerea diferitelor minorități în educația obișnuită;
– înțelegerea avantajelor și dezavantajelor abordărilor, precum:  incluziunea, integrarea, pentru a spori calitatea educației și a formării tuturor elevilor;
– identificarea factorilor de risc și a diferitelor tipuri de bariere, prejudecăți culturale, stereotipuri și prejudecăți, creșterea sinergiilor dintre educație, cercetare și aplicarea unor activități de intervenție inovatoare;
– dezvoltarea autonomiei de învățare a elevilor în funcție de stilurile individuale de învățare, diferențierea instrucțiunilor și a sarcinilor de clasă, dezvoltarea competențelor transversale ale elevilor și a altor competențe-cheie (creativitate, gândire critică).

Acest site este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul programului de mobilități

ERASMUS+

2018-1-RO01-KA101-048028. Conținutul acestui site reprezintă responsabilitatea exclusivă a beneficiarului, iar AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.