ERASMUS +, KA1 – Educație Școlară contract numărul – 2018-1-RO01-KA101-048028

slider main
logo caruselDespre Proiect

Descriere proiect

În urma aprobării finanțării proiectului de mobilități cutitlul ” Strategii Europene: ANI (antibullying, nonformal, incluziune) în Educație”, cu numărul 2018-1-RO01-KA101-048028, în cadrul Programului Erasmus +, AcțiuneaKA1: Mobilitatea persoanelor în scopulînvățării, în baza contractului de finanțare încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P., Colegiul Tehnic DimitrieLeonida  București  va organiza un concurs de selecție pentru unnumăr de 12 cadre didactice din instituție, care vor participa la stagii deperfecționare astfel:

  • 4 profesori – responsabili/membri ai Comisiei de prevenire a violenței/Comisiei Diriginților/CEAC/CA vor participa la cursurile: Stop Bullying (Malaga, Spania)-2 prof. și Managementul conflictului, inteligența emoționala și prevenirea bullying-ului (Barcelona, Spania)-2 prof.
  • 4 profesori – responsabili/membri ai Comisiei de activități extrașcolare/Comisiei Diriginților vor participa la: Educație nonformală în școala (Helsinki, Finlanda)-2 prof și Educație în afara clasei-mijloc de îmbunătățire a învățării- (Atena, Grecia)- 2 prof
  • 4 profesori –responsabil/membri ai Comisiei de perfecționare/Comisiei Diriginților vor participa la: Educație inclusivă/interculturală-răspunsul la diversitate în clasă- (Limassol, Cipru)-2 prof. și Educație inclusivă-bune practici- (Praga, Cehia) – 2 prof.

Informații generale despre proiect:

            Implementarea proiectului presupune activități de mobilitate pentru 12 profesori făcând parte din grupurile țintă enumerate mai sus, cu scopul de aaprofunda și crește cunoștințele și abilitățile profesionale prin formarecontinuă la nivel european în domeniile prezentate mai sus. În cadrulproiectului se vor îmbunătăți competențe de prevenire și combatere a bullying-ului,de diversificare a activităților extrașcolare / nonformale, de aplicare aprincipiilor educației inclusive/interculturale. De asemenea, implementareaproiectului presupune îmbunătățirea competențelor lingvistice, culturale,didactice și pedagogice, de management, strategii moderne de predare adaptatepentru creșterea calității educației în Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida”.

            O parte a acestui proiect constă în mobilități Erasmus +  care se vor derula pe parcursul unei săptămâni în perioada anului școlar 2018-2019.

            Echipa de management a proiectului și-a propus ca mobilitățile să se desfășoare în: Spania, Finlanda, Grecia, Cehia, Cipru, rămânând ca, în funcție de confirmările de la parteneri, să se stabilească exact și perioada mobilităților.

Grupul-țintă:

Cadrele didactice care vor fi selectate vor avea capacitatea ca, pe baza pregătirii lingvistice, pedagogice, culturale și prin bunele practici și competențe dobândite în urma participării la mobilitate, să valorizeze și să implementeze strategii, planuri de acțiune, proiecte care să contribuie la sporirea calității actului educațional, la motivarea actorilor din educație, la creșterea randamentului școlar, la eficientizarea relației școală-familie-comunitate.     

Proiectul vizează un grup-țintă format din 12 cadre didactice pe domeniile anunțate (Comisiei de prevenire a violenței, Comisiei Diriginților, CEAC, CA, Comisia de proiecte europene, Comisia de activități extrașcolare, Comisia de perfecționare) cu atribuții în managementul programelor educaționale și extracurriculare.

Acest site este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul programului de mobilități

ERASMUS+

2018-1-RO01-KA101-048028. Conținutul acestui site reprezintă responsabilitatea exclusivă a beneficiarului, iar AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.